РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 1

на 2015/2016 навчальний рік

Враховуючи підсумки роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 навчальний рік, педагогічний колектив спрямовує свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення основних завдань:

Основні завдання дошкільного навчального закладу

на 2015/2016 навчальний рік та літній оздоровчий період

1. Виховання у дітей патріотизму як моральної якості, що має інтегрований зміст.

2. Середовищний підхід до формування свідомого ставлення до природного оточення у дітей дошкільного віку.

3. Використання інтерактивних технологій для підвищення професійної компетентності педагогів.

Розділ 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Блок 1.1. Педагогічні ради

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І Тема: «На порозі нового навчального року». 1.Про виконання рішень попередньої педради. 2.Підсумки оздоровчого періоду. 3.Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (інструктивно-методичні рекомендації; рекомендації серпневої конференції; прийняття чинних освітніх програм для використання у 2015/2016 н.р.; затвердження форм планування, режиму дня та розкладу занять). 4.Про схвалення річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2015/2016 навчальний рік. 5. Про кодекс професійної етики педагога. Серпень Завідувач Ст.медсестра Вихователь-методист Завідувач Практичний психолог
ІІ. Тема: «Формування свідомого ставлення до природного оточення у дітей дошкільного віку». 1.Про виконання рішень попередньої педради. 2. Про виховання екологодоцільної поведінки дітей. 3. Про формування естетичного ставлення до природи. 4.Про екологічні аспекти у ранковому прийомі дітей. 5.Про стан роботи з екологічного виховання (за результатами тематичного вивчення). 6.Про схвалення матеріалів на виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій. 26.11.2015 Завідувач Вихователь-методист Картовецька А.О. Ілларіонова Н.М. Завідувач Вихователь-методист
ІІІ. Тема: «Інтегрований підхід до патріотичного виховання дошкільників». 1. Про виконання рішень попередньої педради. 2.Про виховання любові до Батьківщини. 3. Про педагогіку Добра у спадщині В.Сухомлинського. 4.Про вплив народного мистецтва на формування знань про історію і культуру нашого народу. 5.Про стан роботи по впровадженню краєзнавчого матеріалу у навчально-виховній роботі з дітьми (за результатами тематичного вивчення). 26.02.2016 Завідувач Вихователь-методист Котляр Т.А. Дьякова К.Ю. Завідувач
ІV. Тема: «Підсумки роботи за рік: досягнення, перспективи розвитку». 1. Про виконання рішень попередньої педради. 2. Про підсумки методичної та навчально-виховної роботи за 2015/2016 навчальний рік. 3. Про готовність дітей до навчання у школі. 4. Про стан освітньо-виховної роботи в групі № 3 (за результатами комплексної перевірки). 5. Ярмарок презентацій педагогів «Моє досягнення у 2015/2016 навчальному році» 6. Про готовність педагогічного колективу до оздоровчого періоду. 7. Про затвердження робочого навчального плану на 2016/2017 навчальний рік. 29.05.2016 Завідувач Вихователь-методист Практичний психолог Завідувач Вихователі всіх вікових груп Старша медсестра Вихователь-методист

Блок 1.2. Підвищення педагогічної майстерності

· Участь педагогів у міських методичних заходах

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Забезпечити участь у роботі методичних об`єднань міста: - методичні об’єднання для музичних керівників; - методичні об’єднання для вихователів дошкільних груп; - методичні об’єднання для вихователів груп раннього віку; - методичні об’єднання для медичних сестер. Впродовж року Завідувач
2. Інформаційна підготовка педагогів до участі у ярмарках – презентаціях педагогічних ідей та технологій; професійних конкурсах. Листопад Завідувач
3. Підготувати та забезпечити участь конкурсанта у конкурсі «Вихователь року – 2016» За планом ММК Вихователь-методист
4. Активізувати видавничу діяльність педагогічних працівників. Впродовж року Вихователь-методист

· Семінари, семінари-практикуми

ТЕМА Форма роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. «Екологічна казка у роботі з дошкільниками» Семінар Жовтень Вихователь-методист
Мета: Сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів, ознайомити з використанням авторської екологічної казки для формування у дітей природо доцільної поведінки, пробудження в них любові до всього живого, розкриття складних для розуміння дітей наукових понять і взаємозалежності в природі.
1. Значення казки у формуванні любові до природи. 2. Методика роботи з авторською казкою. 3. Практичний блок: складання екологічної казки. Вихователь-методист Вихователі
ІІ. Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності Семінар - практикум Січень Вихователь-методист
Мета: Удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
1.Завдання патріотичного виховання відповідно до змісту нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. 2.Модель патріотичного виховання. 3.Форми і методи патріотичного виховання. Вихователь-методист
ІІІ. Засоби формування професійної компетентності педагогів – початківців. Семінар-практикум Березень Вихователь-методист
Мета: Формувати професійну компетентність педагогів-початківців шляхом організації сумісної роботи адміністрації, наставників та педагогів-початківців
1.Діагностика «Дерево професійного зростання». 2. Робота в діодах «Проблема по колу». Імідж сучасного вихователя. 3. Вирішення психолого-педагогічних ситуацій. Вихователь-методист Практ. психолог

· засідання круглих столів, педагогічні читання

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Засідання «Круглого столу»: - Обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти. Щоквартально: - вересень - грудень - квітень Вихователь-методист
2. Педагогічні читання: - Спадщина Софії Русової Жовтень Ілларіонова Н.М.

· Консультації

№ з/п Тема Термін Відповіда льний Відмітка про виконання
1. Мистецтво комунікації як чинники успішності педагога. Вересень Вихователь-методист
2. Організація діяльності дітей дошкільного віку щодо ознайомлення з природою. Вересень Завідувач
3. Розвиток обдарованості дошкільників. Жовтень Завідувач
4. Виховання самостійності у дітей. Листопад Вихователь-методист
5. Нетворкінг, як принцип успішного спілкування. Грудень Практичний психолог
6. Особливості використання дидактичних ігор та вправ в освітньому процесі. Грудень Вихователь-методист
7. Креативні підходи до створення розвивального середовища. Січень Виователь-методист
8. Відповідальність формуємо змалку. Січень Завідувач
9. Театралізована дизайн-діяльність. Лютий Музичний керівник
10. Виховуємо громадянина. Лютий Завідувач
11. Новий формат взаємодії з родинами. Березень Завідувач
12. Комп’ютерна грамота. Березень Вихователь-методист
13. Формування у дітей наукової та художньої картини світу. Квітень Завідувач
14. Центри дитячої діяльності Квітень Вихователь-методист
15. Ігровий стретчинг. Травень Вихователь-методист
16. Фітбол – друг, партнер і тренажер. Травень Вихователь-методист
17. Індивідуальні: - з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми за новими вимогами та за новою програмою; - з питань самопідготовки до планування навчального процесу; - з питань самоосвіти; - з питань підготовки до педагогічних рад; - з питань підготовки колективних переглядів; - з питань проведення занять та режимних моментів. Впродовж року Вихователь-методист

· Школа перспективного педагогічного досвіду

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Продовжити роботу по впровадженню досвіду роботи творчої групи дошкільного навчального закладу №1 м. Шостки по формуванню безпечної поведінки під час ігрової діяльності «Коли гра не доводить до добра» Впродовж року Вихователі всіх вікових груп
2 Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження в практичну діяльність сучасних досягнень та ефективних технологій: - Спадщина Софії Русової. - Особистий розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв. - Методика ТРВЗ Впродовж року Педагоги ДНЗ: Ілларіонова Н.М. Музичний керівник Дьякова К.Ю.
3 Заслуховувати звіти педагогів про систему та результати роботи над проблемною темою. Епізодично Завідувач, вихователь-методист

· Робота з новоприбулими педагогами, наставництво

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові- дальний Відмітка про вик.
1. Становлення, консультативна та практична допомога новоприбулому спеціалісту. Впродовж року Вихователь-методист
2. Призначення наставника. Вересень Завідувач
3. Забезпечити молодих педагогів науково-методичною літературою та методичними рекомендаціями з різних видів діяльності дітей. Впродовж року Вихователь-методист
4. Методичну роботу та роботу педагогів-наставників спрямувати на: · опрацювання завдань чинних Програм; вікових особливостей дітей; методики організації і проведення різних видів роботи з дітьми; · спільне моделювання системи занять і режимних моментів; · консультації за запитом щодо організації освітнього процесу; · методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять; · обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки; сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів; · надання допомоги в роботі з сім’ями; · залучення до методичної і громадської роботи. Впродовж року Вихователь-методист, наставник
5. Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи. Впродовж року Вихователь-методист, наставник
6. Провести анкетування молодого спеціаліста з метою виявлення рівня теоретичних та практичних знань щодо роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти. Жовтень Вихователь-методист
7. Консультація: «Інноваційні педагогічні технології». Листопад Завідувач
8. Ознайомлення з картотекою методичної літератури; рекомендаціями, розробками, зразками планування роботи з дітьми за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Впродовж року Вихователь-методист, наставник
9. Створення позитивного мікроклімату педагогіки співробітництва. Впродовж року Завідувач, практичний психолог
10. Забезпечити участь у роботі міських методичних об’єднань. Впродовж року Завідувач

· відкриті покази

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про викння
1. Заняття з пізнавального розвитку (використання екологічної казки) Жовтень Рудич Г.А.
2. Інтегроване заняття пізнавального розвитку «Як посварились повітря, вода та грунт» Листопад Дьякова К.Ю.
3. Заняття з пізнавального розвитку «Таємниці бурульки» Лютий Котляр Т.А.
4. Інтегроване заняття з пізнавального розвитку «Земля – наш спільний дім» Березень Ілларіонова Н.М.

· Проведення моніторингу рівня професійної компетентності педагогів

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідаль ний Відмітка про виконання
1. Діяльність вихователів: участь у конкурсах, у методичних заходах закладу, міста, області та інше; визначення професійної майстерності за кваліметричною моделлю, складання квадрант-аналізу. Впродовж року Вихователь-методист
2. Результативність навчально-виховного процесу: рівень знань дітей за освітніми лініями. 2 рази на рік Вихователь-методист
3. Діагностичний моніторинг: - рівень компетентності дошкільника у мовленнєвій діяльності; - рівень компетентності дошкільника у логіко-математичній діяльності; - нервово-психічний розвиток дітей третього року життя; - моторна щільність занять з фізичного розвитку. 2 рази на рік Вихователь-методист Старша медсестра
4. Захворюваність дітей в розрізі груп. Щомісяця Старша медсестра

Блок 1.3. Удосконалення професійної творчості:

· творчі групи

· педагогічний тиждень

· конкурси

· ділові ігри

· майстер-класи

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Робота творчої групи щодо створення переліку тематичних циклів на рік по всіх групах з урахуванням завдань на 2015/2016 н.р. 1. Тематика тижнів на І квартал. 2. Тематика тижнів на ІІ квартал. 3. Тематика тижнів на ІІІ квартал. Серпень листопад лютий Вихователь-методист
2. Тематичний тиждень присвячений «Дню дошкілля» Вересень Вихователь-методист
3. Організація та участь у конкурсах: 1. «Осінь – чарівниця». 2. «Вихователь – року 2016». 3. «Я люблю Україну» (зображувальна діяльність, народне мистецтво в спільній діяльності дорослих та дітей). Жовтень Січень Березень Вихователі, батьки дітей. Вихователь-методист. Вихователі всіх вікових груп
4. 1.Психолого-педагогічний тренінг: «Природа – важливий засіб виховання дітей». 2.Тренінг для вихователів: «Розвиток голосу» Жовтень березень Практичний психолог Муз.керівник
5. Майстер – клас: - Незвичайні аплікації з кружечків; - Створення мультимедійної презентації; - Малювання з використанням нетрадиційних технік; - Виготовлення поробок з паперових серветок. Грудень Січень Лютий Квітень Ілларіонова Н.М. Рудич Г.А. Дьякова К.Ю. Котляр Т.А.
6. Тиждень здоров’я Січень Старша медсестра

Блок 1.4. Самоосвіта

№ з/п Зміст роботи, тема для самостійного опрацювання Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Складання планів з самоосвіти Вересень Педагоги ДНЗ
2. Діагностична методика Т.О.Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільника» Впродовж навчального року Ілларіонова Н.М.
3. Освітня і мистецька цінність української народної іграшки. Рудич Г.А.
4. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі Котляр Т.А. Дьякова К.Ю.
5. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Картовецька А.О. Моісеєнко Ю.В.
6. Розвиток творчих та артистичних здібностей дітей дошкільного віку за допомоги драматизації. Кравченко І.С.
7. Нові підходи щодо впровадження нетрадиційних технологій збереження здоров`я. Ткаченко Т.А.
8. Психологічні аспекти тривожності та страхів у дітей дошкільного віку. Маляр М.М.

Блок 1.5. Курсове підвищення кваліфікації.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Направити на курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: 1. Моісеєнко Ю.В. 2. Рудич Г.А. 2016 рік 2016 рік Завідувач
2. Активізувати участь педагогів у спецкурсах при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Впродовж року Вихователь-методист

Блок 1.6. Атестація педагогічних працівників.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Коригування бази даних педагогічних працівників з атестації. Вересень, квітень Завідувач
2. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної бази з питань атестаціїї пед працівників. Вересень Завідувач, вихователь-методист
3. Затвердження планів індивідуальної підготовки педагогів, що атестуються. До 30.10.2015 Завідувач
4. Створити в закладі умови для роботи атестаційної комісії ІІ рівня. Впродовж року Завідувач
5. Ознайомити педагогічних працівників з графіком відкритих показів. Листопад Вихователь-методист
6. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються в поточному навчальному році. Впродовж року Завідувач, вихователь-методист
7. Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються на педраді. Лютий Завідувач, вихователь-методист
8. Провести чергову атестацію вихователів: 1. Ілларіонова Н.М. 2. Картовецька А.О. 3. Котляр Т.А. до 25.03.16 Атестаційна комісія ІІ рівня
9. Питання про хід атестації педагогічних працівників розглянути на нараді. Березень Завідувач

Розділ 2.

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

№ з/п Вид контролю Напрям вивчення Група Термін Форма узагальнення Розгляд Відповідальний Відмітка про вик.
1.Комплексне вивчення
1.1 Стан навчально - виховної роботи в групі № 3 (середній дошкільний вік). 14-25.03.16 Довідка, наказ, нарада при завідувачу Завідувач Вихователь-методист
2.Тематичне вивчення
2.1 Стан роботи з екологічного виховання. 02 -13.11.15 Довідка, наказ, педрада Завідувач Вихователь-методист
2.2 Стан роботи по впровадженню краєзнавчого матеріалу у навчально-виховній роботі з дітьми. 18 -29.01.16 Довідка, наказ, педрада Завідувач Вихователь-методист
3.Оперативний контроль
3.1 Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей. Щомісячно Карта спостереження, нарада Вихователь-методист
3.2 Виконання вимог санітарії на харчоблоці. Щотижня Карта спостереження, нарада Старша медсестра
3.3 Підготовка вихователів до робочого дня Щоденно Карта спостереження, нарада Вихователь-методист
3.4 Організація харчування. Щотижня Протокол, нарада ЗавідувачСтарша медсестра
3.5 Відвідування дітьми груп Щоденно Інформація на стенд, нарада Старша медсестра
3.6 Виконання санітарного режиму в закладі Щотижня Карта спостереження, нарада Завідувач
3.7 Робота з дітьми та родинами пільгової категорії Щоквартально Звіт, нарада Громадський інспектор
3.8 Організація і проведення якісної освітньо-виховної роботи на прогулянці. Впродовж навчального року Карта спостереження, нарада Вихователь-методист
4. Вибірковий контроль
4.1 Планування самоосвіти. Щоквартально Інформація, нарада Вихователь-методист
4.2 Стан ведення документації Щомісячно Інформація, нарада Завідувач
4.3 Формування культурно – гігієнічних навичок у дітей Впродовж навчального року Протокол, нарада Вихователь-методист
5. Порівняльний контроль.
1. 2. 3. 4. Рівень компетентності дошкільника у мовленнєвій діяльності. Рівень компетентності дошкільника у логіко-математичній діяльності. Аналіз показників нервово-психічного розвитку дітей третього року життя. Визначення рівня знань дітей за розділами програми. 2 рази на рік 2 рази на рік 2 рази на рік Травень Протокол, нарада Карта аналізу, нарада Протокол, нарада Протокол, наказ Вихователь-методист
6. Підсумковий.
1. 2. Визначити рівень готовності випускників дошкільного закладу до шкільного життя. Визначення рівня засвоєння програмових вимог дітьми 5-річного віку, які були під СПП. Травень Травень Протокол, Педрада Протокол, педрада Практичний психолог Практичний психолог

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Блок 3.1. Взаємодія дошкільного закладу із школою.

№ з/п Заходи Термін Відповідальний Відмітка про виконання

Організаційно-педагогічна та методична робота

1 Організувати взаємовідвідування уроків і занять із метою ознайомлення з методиками навчання ДНЗ та школи. Жовтень, квітень Вихователь-методист
2 Екскурсії та цільові прогулянки до школи: - відвідування бібліотеки; - музею; - спортзалу і стадіону. Протягом року Вихователі, вчителі
3 Провести методичний тиждень майстерності вчителів початкових класів та вихователів груп старшого дошкільного віку. Листопад Вихователь-методист
4 Проаналізувати адаптацію першокласників, випускників ДНЗ, в умовах шкільного навчання. Січень Практичний психолог
5 Відвідування шкільних свят: «Перший дзвоник», «Свято букваря», «Останній дзвоник» Вересень грудень травень Вихователі старшої групи
6 Організувати бесіду за «круглим столом» з питань забезпечення наступності у діяльності дошкільного навчального закладу і школи, моніторингу успішності навчання першокласників у школі. Квітень Вихователь-методист
7. Вечір запитань і відповідей (вчителі – для батьків). Травень Вихователь-методист
Робота з батьками
1 Провести батьківські збори щодо підготовки дітей до школи з запрошенням вчителів початкових класів. Січень Вихователь-методист
2 Консультація для батьків за участю логопедів, практичного психолога і шкільного психолога. Січень Вихователь-методист
3 Організувати день відкритих дверей для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ. Січень Завідувач
4 Організувати тематичні виставки: - «Психологічна підготовка дітей до школи». - «Що потрібно знати і вміти майбутньому першокласнику». Впродовж року Практичний психолог
5 Робота консультаційного пункту для батьків із проблеми підготовки дітей до школи. Протягом року Вихователь-методист, психолог

Блок 3.2. Робота з батьками.

· загально садкові заходи

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Інформаційний стенд про права та обов’язки батьків. Вересень Завідувач
2. 2.1 2.2 Загальні батьківські збори: 1.Звітування керівника про роботу у 2014/2015 навчальному році. Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік. 2.Організація дитячого харчування в дошкільному закладі. 1.Оздоровчий період в дошкільному навчальному закладі. 2.Підготовка до нового 2016/2017 навчального року та осінньо-зимового періоду. Вересень Травень Завідувач Старша медсестра Завідувач
3. Консультаційний пункт «Школа здорової сім’ї»: - Профілактика застудних захворювань. - Загартування дитячого організму. - Профілактика інфекційних та шлункових захворювань. Жовтень Лютий Квітень Старша медсестра
4. Дні відкритих дверей: 4.1. «День дошкілля»: Презентація системи роботи закладу. 4.2. «Вас вітає дім любові і добра»: - режимні моменти; - виховні заходи; - виставка дитячої творчості. Вересень Квітень Завідувач Вихователь-методист
5. Інформаційний стенд: «Пожежна безпека під час проведення Новорічних свят». Грудень Завідувач
6. «Батьківська скринька» - поради, пропозиції родин. Протягом року Вихователь-методист
7. Дні добрих справ. Залучення батьків до благоустрою території, групових майданчиків. Протягом року Завідувач
8. Активізація батьків до участі у Інтернет-зборах. Протягом року Вихователі
9. Засідання батьківського комітету дошкільного навчального закладу. Щокварта льно Завідувач

· робота з батьками у групах

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання

1. Групові батьківські збори

Ранній вік 3- й рік життя

1.1. «До дитячого садочка із задоволенням» 1. 1. Дошкільний заклад – осередок навчання та розвитку малюка. БЖД. 2.Обговорення психолого-педагогічних ситуацій щодо проблеми адаптації дитини до дитячого садка. 3.Вибір батьківського комітету. Вересень Вихователі гр. № 1 Практичний психолог Батьки
1.2. «Особистісний розвиток дітей – спільна справа батьків та педагогів» 1. «Привчаємо дитину любити природу змалку» - доповідь. 2. «Хто більше впливає на дитину – батьки чи технічні засоби?» - відкритий діалог. 3. Пам’ятка для батьків: «Виховуємо самостійність». Січень Вихователі
1.3. «Літнє оздоровлення дітей» 1.Результативність навчального року. 2.Створення умов для ефективного оздоровлення та БЖД в дитячому садочку. 3.Рекомендації щодо до літнього оздоровлення дитини в родині. Травень Вихователі Вихователі Старша медсестра
Молодший дошкільний вік 4-й рік життя
1.1. «Дитячий садок – дім добра та любові» 1.Ознайомлення з завданням навчання і виховання дітей відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» 2.Робота дошкільного закладу з охорони життя і зміцнення здоров‘я малюків. 3.Вибір батьківського комітету. Вересень Вихователі Вихователі Батьки
1.2. «Виховуємо патріотів» 1.Виховання любові до Батьківщини через любов до родини, міста. 2.Плекаємо сімейні традиції. Січень Вихователі Батьки
1.3. «На порозі літнього оздоровлення» 1.Результативність навчального року. 2.Оздоровлюємо дітей разом з батьками. 3.Попередження дитячого травматизму влітку. Травень Вихователі Старша медсестра Вихователі
Середній дошкільний вік 5-й рік життя
1.1. «Пізнання світу» 1.Основні напрямки навчально-виховного розвитку дітей в дошкільному закладі. 2.Середній дошкільний вік – період активного пізнання світу. 3.Вибори батьківського комітету. Вересень Вихователі Практичний психолог Батьки
1.2. «Виховуємо патріотів» 1.Виховання любові до Батьківщини через любов до родини, міста. 2.Плекаємо сімейні традиції. Повага до людей – любов до України Січень Вихователі Батьки
1.3. «Яскраві барви теплого літа» 1.Результативність навчального року. 2.Як організувати літній відпочинок дітей. 3.Попередження дитячого травматизму влітку. Травень Вихователі Вихователі Старша медсестра
Старший дошкільний вік 6-й рік життя
1.1. «Подаруймо дитині любов та піклування» 1.Основні напрямки навчально-виховного процесу в поточному навчальному році. 2.Морально-етичне виховання та особистісний розвиток старшого дошкільника в дитячому садку та в колі сім’ї. 3.Тестування «Методи родинного виховання». Вересень Вихователі Вихователі Практичний психолог
1.2. «Як підготувати дитину до школи» 1.Особистість випускника дитсадка: базові якості. 2.Створення екологодоцільного середовища для дітей. 3.Пам’ятка для батьків «Корисні поради для мами і тата». Січень Практичний психолог Вихователі Вихователі
1.3. «Літній відпочинок» 1.Результативність навчального року. 2.Як організувати літній відпочинок дітей. 3.Попередження дитячого травматизму влітку. Травень Вихователі Вихователі Старша медсестра
2. Організаційні заходи
1. Збір інформаціїпро соціальний статус родин. Вересень Громадський інспектор
2. Випуск інформаційних листівок: 1. «Адаптаційний період. Перші дні перебування дитини у дитячому садку». 2. Попередження простудних захворювань. 3. «Щоб ялинка була в радість» - БЖД. 4. «Чим зайняти дитину під час прогулянки на природі?» Вересень Жовтень Грудень Квітень Вихователі групи №1 Старша медсестра Вихователь-методист Вихователі
3. Консультації: 1. «Перший раз в садок дитячий». 2. «Формування естетичного ставлення до природи». 3. «Навчаємо шанувати маму». Вересень Жовтень Лютий Вихователі групи № 1 Вихователі всіх вікових груп
4. Оформлення папок-пересувок з рекомендаціями: - «Як народжується любов до Батьківщини». - Педагогіка толерантності. - «Фізкультура у вас вдома». Жовтень Грудень Лютий Вихователі Практичний психолог Старша медсестра
5. Облаштування дитячих ігрових майданчиків, пісочниць згідно з санітарними вимогами. Травень Вихователі груп №№ 1, 2, 3, 4

Блок 3.3. Виховні заходи з дітьми.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Педагогічний тиждень присвячений «Дню дошкілля». Вересень Вихователі
2. Тиждень Здоров’я. Січень Вихователі
3. Тиждень безпеки дитини. Квітень Вихователі
4. Екскурсії: · На підприємство «ДІЗЕЛЬ» · До НВК № 6 · До краєзнавчого музею Вересень Вересень Березень Жовтень Вихователь-методист Вихователі групи № 4 Вихователі групи № 4
5. Вітання зі святом військовослужбовців в/ч А- 4104. Грудень Музичний керівник
6. Виставки спільної діяльності з образотворчості дорослих та дітей: 1. Осінь – чарівниця. 2. «Зимові візерунки». 3. Я люблю Україну. Жовтень Грудень Квітень Вихователі

Блок 3.4. Робота з дітьми, неохопленими дошкільною освітою.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Поновити банк даних про дітей, які не відвідують ДНЗ. Вересень Завідувач
2. Створити персоніфікований банк даних дітей 2008-2009 років народження. Вересень Вихователь-методист
3. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків дітей 5-річного віку, не охоплених дошкільними закладами, щодо необхідності надання дітям дошкільної освіти. Вересень Вихователі
4. Визначити форми здобуття дошкільної освіти дітьми, які не відвідують ДНЗ. Вересень Вихователь-методист
5. Скласти план роботи консультативного пункту: «Щоб дитина не загубилася у школі». Вересень Вихователь-методист
6. Організація роботи консультативного пункту для батьків дітей дошкільного віку, які не відвідують ДНЗ. Впродовж року за окремим планом Вихователь-методист
7. Проведення «Дня відкритих дверей» для батьків та дітей 5-річного віку. Січень Завідувач Вихователь-методист
8. Запрошення дітей на свята, спортивні розваги, тематичні заходи в ДНЗ. Впродовж року Вихователі
9. СПП дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Впродовж року Вихователі
10. Об`єктивна оцінка пізнавального та мовленнєвого розвитку дитини. Травень Практичний психолог
11. Запрошення батьків на батьківські збори в старшу групу. Січень Вихователі

Розділ 4. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

№ з/п Зміст роботи Термін викона ння Відповіда льний Відмітка про викона ння
1 Постійно оновлювати сторінки на сайті з висвітленням інформації з життя закладу. Впродовж року Вихователь-методист
2 Спрямувати діяльність педагогів на: - пошук раціональних прийомів та методів сприяння розвитку дитини за сучасними критеріями; - розробку дидактичних посібників і матеріалів; - узагальнення ефективного досвіду. Вихователь-методист
3 Скласти та затвердити перспективні плани атестації та курсів підвищення кваліфікації. Вересень Вихователь-методист
4 Поповнити методичний кабінет науковою, методичною, енциклопедичною літературою, аудіо-, відео- матеріалами за освітніми лініями Впродовж року Вихователь-методист
5 Оформити тематичні виставки за темами: - Дидактичні ігри – засіб всебічного розвитку дитини. - Логіка – дітям (в світі природи). - Готуємось до активного відпочинку. Жовтень Лютий Травень Вихователь-методист
6 Поновити дидактичні ігри з народознавства та краєзнавства. Впродовж року Вихователь-методист
7 Поповнити кабінет матеріалами з досвіду роботи дошкільних навчальних закладів району, міста, області. Впродовж року Вихователь-методист
8 Упорядкувати картотеку ефективного педагогічного досвіду. Впродовж року Вихователь-методист
9 Продовжити роботу щодо підбору методично-ілюстративного матеріалу для ознайомлення дітей з історією, видатними особистостями, обрядами, традиціями України. Впродовж року Вихователь-методист, вихователі
10 Впорядкувати дидактичні матеріали екологічного спрямування для використання в групах Впродовж року Вихователь-методист, вихователі
12 Систематично оформляти епізодичні та постійно діючі виставки: ü Новинки педагогічної літератури. ü На допомогу вихователю. ü Готуємося до педагогічної ради. ü Атестація педагогічних працівників. Впродовж року Вихователь-методист
13 Накопичення конспектів занять за лініями розвитку відповідно програми: «Українське дошкілля». Впродовж року Вихователі всіх вікових груп

Розділ 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Блок 5.1. Адміністративна робота.

· організаційні заходи

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Комплектація груп за віком дітей. Вересень Завідувач
2. Тарифікація педагогічних працівників. Вересень Завідувач
3. Робота з трудовими книжками та особовими справами працівників. Впродовж року Завідувач
4. Річні та квартальні звіти до відділу освіти. Впродовж року Завідувач
5. Забезпечення своєчасного проходження медичного обстеження працівників. Вересень Березень Завідувач
6. Провести інвентаризацію (за необхідністю списання) Листопад Завгосп
7. Здійснення контролю за економією води та енергоресурсів. Постійно Завгосп
8. Провести ревізію опалювальної системи. Травень Завгосп
9. Проводити інструктажі з техніки безпеки з працівниками ДНЗ. Впродовж року Завгосп
10. Проводити інструктажі з пожежної безпеки. Впродовж року Завгосп
11. Забезпечити виконання правил внутрішнього трудового розпорядку. Постійно Завідувач
12. Контролювати виконання службових обов’язків працівниками дошкільного закладу. Постійно Завідувач
13. Контроль за харчуванням дітей, контроль якості продуктів харчування, наявність сертифіката якості. Постійно Старша медсестра
16. Скласти графік основних відпусток на 2016 рік. Грудень Завідувач
17. Організація літніх оздоровчих заходів у ДНЗ. Травень Завідувач
18. Поточний ремонт приміщень ДНЗ, підготовка до нового 2016/2017 навчального року. Червень - серпень Завгосп
19. Співробітництво з ПП «Дізєль», ДП «ЧАРЗ», батьківською громадкістю щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ. Впродовж року Завідувач

· виробничі наради

№ з/п Питання до розгляду Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Вивчення нормативних документів. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями. Впродовж року Завідувач
2. Ознайомлення з планом роботи на місяць. Визначення шляхів реалізації. Щомісяця Завідувач
3 1. Про підготовку до опалювального сезону. 2. Про організацію роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ. 3.Про роботу з дітьми пільгової категорії. Вересень Завгосп Вихователь-методист Громадський інспектор
4 1. Про проведення атестації педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році. 2. Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки. 3.Про роботу з кадровим резервом. Жовтень Завідувач Завгосп Завідувач
5 1.Про якість проведення осінніх свят та розваг. 2. Про відвідування дітьми закладу у вересні-жовтні (в розрізі груп). 3. Про результати оперативного контролю. Листопад Завідувач Медсестра Вихователь-методист
6 1. Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ. 2.Про санітарний стан приміщень в дошкільному закладі. 3. Про підготовку до проведення Новорічних свят. Дотримання правил пожежної безпеки. Грудень Вихователь-методист Медсестра Завідувач
7 1.Про харчування дітей у ДНЗ. 2. Про захворюваність дітей у 2015 році. Профілактична робота у 2016 році. 3. Про ефективність психологічного супроводу. Січень Завідувач Медсестра Практичний психолог
8 1.Про роботу з ЦЗ у 2015 році та основні завдання ЦЗ на 2016 рік. 2. Про хід атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році. 3. Про результати оперативного контролю. Лютий Завідувач Вихователь-методист Вихователь-методист
9 1. Про проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля». 2. Про участь педагогів у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій 3.Про роботу зі зверненнями громадян. Березень Завгосп Вихователь-методист Завідувач
10 1.Про стан охорони праці в закладі. 2.Про Тиждень безпеки дитини. 3. Про підсумки комплексного вивчення навчально-виховної роботи в групі № 3. Квітень Завгосп Вихователь- методист Завідувач
11 1. Про стан підготовки до роботи влітку. 2. Про підготовку до нового навчального року. Травень Вихователь- методист Завідувач
12 Обговорення відкритих переглядів, обмін думками щодо відвідування ММО. Впродовж року Вихователь-методист
13 Рішення проблемних задач. Впродовж року Завідувач

· Загальні збори колективу

№ з/п Питання до розгляду Термін Доповідач Відмітка про виконання
1. 1. Звіт керівника про роботу у 2015/2016 навчальному році. 2. Різне. Вересень Завідувач
2. 1. Визначення напрямків соціально-економічного розвитку дошкільного навчального закладу. 2. Різне. Травень Завідувач

Блок 5.2. Господарська робота.

· створення розвивального простору дитини

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Поповнити матеріалом ігрові зони в групах. Вересень Вихователі всіх груп
2. Осучаснити розвивальне середовище групи № 2. Січень Вихователі
3. Очищення та озеленення території. Осінь, весна Завгосп

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 1

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ, РОЗВАГ

№ з/п Заходи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 День дошкілля вересень музкерівник
2 Фізкультурна розвага. вересень музкерівник, вихователі середніх та старшої груп
3 Осінь завітала до малят. жовтень музкерівник вихователі груп № 2,3,4
4 «Обжинки». жовтень муз керівник вихователі групи № 5
5 Веселі музики (знайомство з музичними інструментами). жовтень муз керівник вихователі групи № 2
6 «Святий Миколай, до малят. завітай» грудень музкерівник вихователі дошкільних груп
7 Лялькова вистава «Сніговик». грудень музкерівник вихователі групи № 1
8 Новий рік у малят. грудень музкерівник вихователі груп № 1,2,3,4
9 Ялинковий карнавал. грудень музкерівник вихователі групи № 5
10 «Щедрий вечір, добрий вечір». січень музкерівник вихователі групи № 4
11 «Зимові забави» - спортивна розвага. січень музкерівник вихователі груп № 3, 4
12 «Зиму проводжаємо – Весну зустрічаємо». лютий музкерівник вихователі групи № 5
13 Мамине свято. березень музкерівник вихователі груп № 2,3,4,5
14 Лялькова вистава «Вогонь друг чи ворог». квітень музкерівник вихователі групи № 5
15 Великодня розвага. квітень музкерівник вихователі групи № 5
16 «До нас іде Весна – Красна» квітень музкерівник вихователі груп № 2,3,4
17 Розвага «Свято вишиванки» травень музкерівник вихователі групи № 3,4,5
18 «Школа вже чекає нас». травень музкерівник вихователі групи № 5
19 Мандруємо Країною Дитинства. 1 червня музкерівник, вихователі груп № 2, 3, 4, 5
20 Фізкультурні розваги. щомісяця музкерівник
21 День Незалежності «Хай в серці кожної дитини живе любов до України». серпень музкерівник

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 2

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

№ з/п Зміст діяльності Термін Відповідаль ний Відмітка про виконання
1 «Юні актори» художньо-естетичний напрям Впродовж року Кравченко І.С.

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 3

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ

№ з/п ЗАХОДИ Термін Відповідальний Відмітка про виконання
Організаційна робота
1 Ведення документації за номенклатурою справ ДНЗ. Постійно Старша ме­дсестра
2. Складання звітів: - виконання місячного плану профілактичних щеплень; - захворюваність дітей; - виконання натуральних норм харчування дітей. Впродовж календарного року Старша ме­дсестра
3. Участь у нарадах, засіданнях педагогічної ради, батьківських зборах тощо. За планом роботи ДНЗ Старша ме­дсестра
4. Здійснення контролю: - організація фізкультурно - оздоровчої роботи з дітьми; - забезпечення оптимального рухового режиму дітей; - санітарний стан приміщень та території; - режим провітрювання; - маркування та використання меблів за показниками росту дітей. Впродовж навчального року Старша ме­дсестра
5. Медико - педагогічний контроль на заняттях фізичної культури. Впродовж навчального року Старша ме­дсестра
6. Поповнення, зберігання та використання лікарських препаратів та виробів медичного призначення, дотримання термінів їх реалізації. Постійно Старша ме­дсестра
7. Організація своєчасного проходження працівниками дошкільного закладу обов`язкових профілактичних методичних оглядів. 2-чи на рік Старша ме­дсестра
Лікувально-профілактична робота
1. Огляд дітей під час прийому до дошкільного закладу після їх відсутності, визначення адаптаційного періоду після перенесення хвороб. Постійно Старша ме­дсестра
2. Проведення лікувально-профілактичних заходів: - синглетно-киснева терапія; - магнітола зерна терапія; - самомасаж як форма оздоровчої роботи. Впродовж року Старша ме­дсестра
3. Організація планового обстеження дітей та співробітників закладу на гельмінти з подальшою дегельмінтизацією в разі виявлення. За планом лабораторії Старша медсестра
4. Своєчасний диспансерний облік дітей , контроль за їхнім оздоровленням. Постійно Старша медсестра
5. Огляд дітей на виявлення педикульозу, корости, грибкових на інших шкірних захворювань під час прийому дітей до закладу та після їх відсутності в закладі більше ніж три дні. Постійно Старша медсестра
6. Організація планових профілактичних оглядів дітей вузькими спеціалістами. За планом поліклініки Лікар, старша медсестра
7. Контроль за динамікою розвитку та станом здоров`я дітей. Постійно Старша медсестра
8. Проведення антропометричних вимірювань: - ясельна група – раз на місяць; - дошк. групи – раз на квартал; - в період оздоровлення – щомісяця. Впродовж року Старша медсестра
9. Виконання плану профілактичних щеплень. Відповідно до плану Старша медсестра
10. Дотримання режиму ізоляції та карантину. У разі карантину Старша медсестра
11. Своєчасна ізоляція дітей, які захворіли, надання їм долікарської допомоги. У разі захворювання дитини Старша медсестра
12. Систематичний контроль: - якість продуктів харчування, що завозять до дошкільного закладу; - умови зберігання продуктів харчування і продовольчої сировини в коморі; - дотримання терміну придатності та своєчасного використання продуктів харчування і продовольчої сировини; - дотримання технології приготування страв; - дотримання санітарних норм на харчоблоці та коморі. Постійно Старша медсестра
13. Проведення загартування дітей улітку за планом оздоровчого періоду. Постійно Старша медсестра
14. Розподіл дітей по групах здоров`я: - під час прийому нових дітей до ДНЗ; - протягом року – за потребами. Постійно Старша ме­дсестра
15. Гімнастика пробудження після денного сну. Щодня Вихователі всіх вікових груп
Протиепідемічна робота
1. Контроль за дотриманням працівниками дошкільного закладу санітарно-епідемічних норм. Постійно Старша медсестра
2. Контроль: - наявність супровідних документів завезених продуктів харчування і продовольчої сировини; - якість продуктів харчування і продовольчої сировини; - дотримання товарного сусідства в коморі; - термін реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини - дотримання вимог санітарних правил та норм щодо використання промаркованого посуду, приладдя, засобів дезінфекції на харчоблоці та у групових приміщеннях. Постійно Старша медсестра
3. Контроль дотримання карантинних заходів у групових приміщеннях. На період карантину Старша ме­дсестра
4. Огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання. Постійно Старша медсестра
Санітарно-просвітницька робота з персоналом дошкільного закладу
1. Опрацювання тем: - навантаження дітей під час занять з фізичної культури; - правила отримання страв з харчоблоку; - санітарно-гігієнічний режим у дошкільному закладі; - вплив культури харчування на здоров`я дитини. Раз на квартал Старша медсестра
2. Запобігання травматизму: - опрацювання правил техніки безпеки на робочому місці; інструкції з охорони життя і здоров`я дітей. Раз на півроку Старша медсестра
3. Робота з обслуговуючим персоналом з розглядом питань: - санітарний стан групових приміщень, території (генеральне та щоденне прибирання групових приміщень, правила заміни постільної білизни, правила миття посуду, прибирання майданчиків, обробка піску, правила зберігання дезінфікуючих та мийних засобів тощо); - виправлення зауважень відповідно актів перевірки територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби; - виховання культури харчування, сервірування стола; - особиста гігієна персоналу; - дотримання графіка видачі страв; - знищення грибів, ягід, отруйних рослин. Щомісяця впродовж року Старша медсестра
4. Робота з працівниками харчоблоку. Опрацювання тем: - особиста гігієна – запорука здоров`я - дотримання санітарних правил та норм у приміщеннях харчоблоку (генеральне та поточне прибирання харчоблоку); - правильна санітарна обробка харчоблоку та технологічного обладнання; - технологія приготування та зберігання продуктів харчування; - страви, заборонені для використання в харчуванні дітей у закладі; - перша допомога за опіків; - профілактика харчових отруєнь. Щомісяця впродовж року Старша медсестра
Санітарно-просвітницька робота з батьками
1. Проведення консультацій та бесід з батьками на теми: - що важливо знати про отруйні властивості кімнатних рослин; - причини виникнення кінетозу та його профілактика у дітей. Щоквартально Старша медсестра
2. Оформлення санітарних бюлетенів для батьків. Щомісяця Старша медсестра
3. Інформування про способи профілактики інфекційних захворювань у дітей вдома. Впродовж року Старша медсестра
4. Консультування батьків, діти яких часто хворіють. За потреби Старша медсестра
5. Бесіда з батьками про профілактичні щеплення та їх значення для здоров`я дітей. Впродовж року Старша медсестра

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 4

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль ний Відміт ка про виконання
І. Організаційно-педагогічна робота
1 Опрацювати нормативно-правові документи, що регламентують функціонування дошкільної освіти у 2015/2016 навчальному році. Вересень Завідувач, вихователь-методист
2 Інструктажі з педпрацівниками з питань БЖД Протягом року Вихователь-методист
3 Проводити позапланові інструктажі щодо попередження дитячого травматизму. Протягом року Вихователь-методист
4 Систематично розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму на нарадах про завідувачі. Протягом року Завідувач, вихователь-методист
5 Визначити особисту відповідальність працівників ДНЗ у період проведення масових заходів. Протягом року Завідувач
6 Організація Тижнів безпеки дитини. 2 рази на рік Вихователь-методист
7 Практичні заняття з персоналом з евакуації на випадок пожежі. Квітень Вихователь-методист
ІІ. Методична робота
1 Ознайомлення вихователів з методичними рекомендаціями по навчанню дітей безпеці життєдіяльності. Вересень Вихователь-методист
2 Проводити консультації для педпрацівників щодо організації та визначення форм роботи з дітьми з метою попередження будь-якого дитячого травматизму. Протягом року Завідувач, вихователь-методист
3 Поповнити методкабінет та групи дидактичним матеріалом з БЖД. Протягом року Вихователь-методист
4 Організовувати колективні перегляди занять, розваг, театралізованих вистав по обміну досвідом роботи з організації БЖД. Протягом року Вихователь-методист
5 Поновити перспективні плани по ознайомленню дітей -з правилами пожежної безпеки; -з правилами дорожнього руху. Вересень Вихователь-методист
ІІІ. Робота з батьками
1 Проводити консультації для батьків щодо попередження дитячого травматизму. Протягом року Вихователі
2 Поновити інформаційні матеріали в куточках для батьків з питань попередження дитячого травматизму в різну пору року. Протягом року, щосезону Вихователі
3 Ввести до порядку денного на батьківські збори питання з безпеки організації життєдіяльності дітей вдома, на вулиці, на прогулянках з батьками у лісі або на водоймищі. Вересень, січень, травень Вихователі
ІV. Робота з дітьми
1 Включити в організовану діяльність дітей навчання безпеці життєдіяльності: - «Якщо ти один вдома»; - «Правила користування електроприладами»; - «Як захистити себе від чужих людей»; - «Правила поведінки на вулиці»; - «Правила поведінки на воді»; - «Отруйні рослини та гриби»; - «Небезпечні речі»; - «Навіщо ми миємо руки». 1 раз на місяць Вихователі
2 Читання літературних творів, моделювання проблемних ситуацій, дидактичні ігри, бесіди з правил БЖД. Протягом року Вихователі
3 «Школа екстремальних ситуацій»: Кожної п’ятниці Вихователь-методист
- Рух на дорогах міста, правила безпеки. - Отруєння грибами, ягодами, рослинами, перша допомога. - Один вдома. Поведінка з незнайомими людьми. - Небезпечні мікроби. Вересень Вихователі
-101, 102, 103, 104. - рятувальні служби. - Що негативно впливає на здоров'я. - Дорожні знаки. - Правила поведінки з предметами побуту, електричний струм. Жовтень Вихователі
- Іноді гра не доводить до добра. - Землетрус, поведінка під час землетрусу. - Безпека під час користування ножем, ножицями, голкою. - Правила пішохода, дорожні знаки, перехрестя. Листопад Вихователі
- Обережно, ожеледь! - Небезпека конфліктів, як їх уникнути. - Допомога при харчовому отруєнні. - Пожежна безпека під час новорічних свят. Грудень Вихователі
- Поведінка під час хуртовини, снігопаду. - Ожеледиця. Правила поведінки на льоду. - Отруєння ліками. - Вогонь - друг, вогонь - ворог; перша допомога при опіках. Січень Вихователі
- Правила поведінки в транспорті: Ми пасажири. - Якщо вдома хворий. - Гострі, ріжучі предмети в руках у дитини. - Пожежна безпека при користуванні побутовими електроприладами. Лютий Вихователі
- Зливи, затоплення. - Правила дорожнього руху: Світлофор та дорожні знаки. - Обережно, тонкий лід. - Допомога при порізах, забоях тощо. Березень Вихователі
- Інфекційні захворювання. - Особиста безпека під час прогулянок (безпритульні тварини). - Правила пове­дінки біля дороги. - Перша допомога при укусах комах. Квітень Вихователі
- Гроза, грім, блискавка. - Сонячні опіки. - Рятувальні служби: 101, 102, 103, 104 Травень Вихователі
4 Розваги: - У країні дорожніх знаків - Вогонь друг чи ворог Вересень Квітень Музичний керівник, вихователі
V. Контроль і керівництво
1 Організація режимних процесів у групах відповідно до безпечних умов життєдіяль­ності дітей. Впродовж навчального року Завідувач, вихователь-методист,
2 Обстеження рівня фізичного, психічного та соціального розвитку дітей. 2 рази на рік Вихователь-методист, вихователі
3 Маркування меблів, розташування дітей відповідно до показників зросту, оформлен­ня зошитів здоров'я. Вересень Старша медсестра
4 Періодичність та змістовність проведення інструктажів з охорони праці та організації БЖД. Лютий Завідувач
5 Оформлення наочності, планування роботи за програмою «Формування основ безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дітей дошкільного віку». Квітень Вихователь-методист
6 Оперативний та вибірковий контроль організації навчально-виховного процесу стосовно безпеки життєдіяльності дітей. Впродовж навчального року Завідувач, вихователь-методист

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 5

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ОХОРОНА ПРАЦІ

№ з/п Заходи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Постійно поповнювати та обновляти нормативно правові документи з охорони праці. Впродовж року Завідувач
2 Удосконалення діловодства з питань охорони праці. Впродовж року Завідувач
3 Поновити наказ про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з охорони праці. Січень Завідувач
4 Оформлення «контрольних листів» з записом вступного та первинного інструктажів з питань охорони праці. При прийомі на роботу Завідувач
5 Проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності новоприйнятих працівників. Постійно Завідувач Методист Завгосп
6 Проводити інструктажі з профілактики травматизму невиробничого характеру з усіма працівниками ДНЗ. 2 рази на рік Завідувач
7 Забезпечити проходження обов`язкових медичних оглядів працівників закладу. 2 рази на рік: вересень, березень Старша медсестра
8 Провести обстеження будівлі, споруд, інженерних мереж для визначення їх аварійно-небезпечного стану. До 15.10.2015 15.05.2016 Завідувач Члени комісії
9 Організаційні роботи щодо проведення перевірки захисного заземлення обладнання і опору ізоляції електромереж. Жовтень Завідувач
10 Проведення ревізії засувок та вентелів системи опалення та водопостачання. До 01.06.2016 Завідувач господарством
11 Забезпечення посудом відповідно до санітарних норм. Постійно Завідувач господарством
12 Забезпечення мийними засобами. Постійно Завідувач господарством
13 Забезпечення медикаментами першої медичної допомоги. Постійно Старша медсестра
14 Проведення дератизації в приміщеннях ДНЗ. Щокварталь но Завідувач господарством
15 Забезпечення прибиральним інвентарем, спецодягом. Постійно Завідувач господарством
16 Складання та затвердження актів-дозволу на групові приміщення, ігрові майданчики, спортивний майданчик, приміщення харчоблоку та пральні. Липень Завідувач Члени комісії
17 Підготовка приміщень ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період. Вересень Завідувач господарством
18 Розслідування нещасних випадків з вихованцями та працівниками. За потреби Завідувач Члени комісії
19 Ведення Журналу адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці та техніки безпеки. Постійно Завідувач Завідувач господарством

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 6

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

№ з/п ЗАХОДИ Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Призначити громадського інспектора з охорони прав дитини. Вересень Завідувач
2. Забезпечити своєчасний облік та повноту даних про дітей пільгового контингенту. Постійно Вихователі, громадський інспектор
3. Скласти Акти обстеження житлово-побутових умов сімей дітей пільгового контингенту. Жовтень, січень, квітень Громадський інспектор
4. Виявлення та розвиток здібностей, охоплення гуртковою роботою дітей пільгового контингенту. Протягом року Вихователі, муз керівник
5. Створити належні умови щодо навчання та виховання дітей пільгового контингенту. Протягом року Завідувач вихователі
6. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням дітей відповідних категорій. Постійно Завідувач
7. Проводити роз`яснювальну роботу серед батьків з питань державної політики щодо забезпечення прав дітей пільгових категорій. Протягом року Завідувач
8. Здійснювати соціальний патронат сімей пільгових категорій з метою захисту прав дитини. За потребою Вихователі Громадський інспектор
9. Проводити заходи, передбачені нормативними документами, у разі виявлення дітей, які залишилися без піклування батьків. Постійно Завідувач Громадський інспектор
10. Особистий прийом членів родин пільгових категорій та опікунів (визначення проблем та допомоги). Протягом року Завідувач

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 7

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

Завдання

1. Забезпечення максимально сприятливих оздоровчих умов для перебування дітей у дошкільному закладі.

2. Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової.

3. Впровадження різноманітних форм роботи з дітьми, спрямованих на розвиток їх здібностей, виховання у них національної культури, навчання дітей основ народної творчості.

I. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відміт ка про вик-ння
1 Провести інструктажі: - Організація безпеки життєдіяльності дітей влітку. - Дотримання питного режиму. - Охорона праці, пожежна безпека. Червень Липень Серпень Вихователь-методист Медсестра Завідувач
2 Провести консультації з педагогами на теми: - «Забезпечення умов для ігор з піском, водою та повітрям». - «Запобігання дорожньо транспортному травматизму». - «Вирішення проблем адаптації». Червень Липень Серпень Вихователь-методист Завідувач Практичний психолог
3 Педагогічні години: - Організація режиму дня – запорука психічного та фізичного здоров`я дітей. - Загартування влітку. - Сторінками періодичної педагогічної преси. Червень Липень Серпень Вихователь-методист
4 Творча майстерня: w Нетрадиційні техніки малювання. w Нетрадиційні техніки аплікації. w Конструювання з природного матеріалу. Червень Липень Серпень Вихователі
5 Облаштування «доріжок здоров'я» на ігрових майданчиках (з камінців, гальки, піску,тощо) Червень Вихователі
6 Методична допомога педагогам у підготовці розваг для дітей. Двічі на місяць Вихователь-методист
7 Робота творчої групи: 1. Оформлення інтер'єрів дошкільного закладу до нового навчального року. 2. Планування роботи на 2016/2017 навчальний рік Червень Вихователь-методист
8 Самоосвіта: Психолого-педагогічні видання з питань організації літнього відпочинку. Нетрадиційні методи загартування. Червень Вихователі

РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДІТЕЙ.

№ з/п Зміст роботи Термін Вид контролю Відповідальні Відмітка про виконання
1 Оснащення педагогічного процесу, готовність педагогічного колективу до літньої оздоровчої кампанії. Червень Оперативний Вихователь-методист
2 Експрес-діагностика: - організації прогулянок; - дотримання режиму дня; - систематичність загартування; - організація харчування. Впродовж оздоровчого періоду Оперативний Завідувач Вихователь-методист Медична сестра
3 Медико-педагогічний контроль занять з фізичної культури. Щомісячно Порівняльний Вихователь – методист Медична сестра
4 Виконання «Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей в дошкільних навчальних закладах». Щомісячно Оперативний Вихователь-методист
5 Організація дослідницько-пошукової діяльності влітку. 13-21.07. 2016 Оперативний Вихователь-методист
6 Організація праці в природі. Серпень Порівняльний Вихователь-методист

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1 Перевести роботу дошкільного навчального закладу на літній режим 01.06.16 Завідувач
2 Забезпечити: · максимальне перебування дітей на свіжому повітрі; · проведення занять згідно з літнім розкладом; · організацію питного режиму; · використання природних факторів, фізичних вправ, оздоровчого бігу, рухливих та народних ігор; · проведення гартувальних заходів: повітряні, сонячні ванни, ходіння по «стежці здоров'я», гумовим килимкам. 01.06-31.08.16 Вихователь-методист Медична сестра
3 Відзначення Міжнародного дня захисту дітей: · музичне дозвілля «У нашому садочку дзвінкі голосочки» · конкурс малюнка на асфальті 01.06.16 Музичний керівник Вихователі
4 Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, харчування дітей та профілактики захворювань у літній період До 03.06.16 Вихователі
5 Активізувати батьків до благоустрою та озеленення майданчиків. До 03.06.16 Завідувач
6 Консультація для батьків: «Як організувати цікаве та пізнавальне дозвілля дітей влітку». Липень Вихователь - методист
7 Розмістити в батьківських куточках рекомендації з безпеки життєдіяльності в літній період: - «Тепловий, сонячний удари» - «Попередження кишково-шлункових захворювань у дітей» - «Профілактика гельмінтозу» До 03.06.16 Медична сестра
8 Вступні бесіди з батьками новоприбулих дітей з питань адаптації, загартування, гігієнічного виховання. Протягом літа Завідувач Медична сестра
9 Залучати дітей до збирання насіння в квітниках. Серпень Вихователі
10 3 метою закріплення знань дітей з безпеки життєдіяльності провести: 1. Заняття: «Бережи здоров'я змалечку», «Наодинці вдома», «Стихійні природні лиха», «Безпека влітку». 2. Бесіди: «Лісова пожежа», «Один вдома», «Небезпечні предмети», «Якось вітер налетів». 3. Сюжетно-рольові ігри: «І в кота в пошані чистота», «Маленькі помічники», «Пожежна частина». 4. Дидактичні ігри: «Електроприлади в домі», «Що шкідливо, що корисно». «Отруйні гриби і рослини», «Стихійні природні лиха». Червень Липень Серпень Вихователі
11 Організувати і провести розваги: - Мандруємо Країною дитинства. - Як на Івана на Купала. - Хай в серці кожної дитини живе любов до України. Червень Липень Серпень Музичний керівник Вихователі
12 Дослідницько-пошукова діяльність на прогулянках: «Маленькі відкриття в природі». Червень Липень Серпень Вихователі
13 Організовані заняття з дітьми: - «Зелена аптека» - «Як вести себе в природі» - «Чим корисні комахи?» Червень Липень Серпень Вихователі
14 Образотворча діяльність: Виготовлення проробок, аплікацій з природного матеріалу. Впродовж літа Вихователі
15 Доповнити куточки природи кімнатними рослинами згідно віку дітей. Серпень Вихователі

РОЗДІЛ VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Зміст роботи Термін Відповіда льні Відміт ка про виконання
1 Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення До 10.06.16 Вихователь-методист
2 Поновити добірку методичних рекомендацій з проведення оздоровчих заходів у літній період: 1. Ходьба по траві, гальці босоніж. 2. «Хвилинки здоров'я». 3. Масаж і самомасаж. 4. Сонячні та повітряні ванни. Червень Липень Вихователь-методист
3 Поповнити посібники до занять дидактичними матеріалами: - «Червона книга природи» - «Мешканці лісу» 01.06-31.08.16 Творча група
4 Поновити розвивальні середовища в групах згідно вимог програм «Українське дошкілля». 01.06-01.08.16 вихователі
5 Складання розкладу занять на 2016/2017 навчальний рік. Липень Вихователь-методист

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Зміст роботи. Термін Відповіда льні Відмітка про виконання
1 Здійснювати контроль за виконанням співробітниками інструкцій з охорони праці. Протягом літа. Завідувач
2 Проводити виробничі наради з питань літнього оздоровлення дітей Щомісяця Завідувач
3 Проводити технічний огляд приміщень, ігрового та спортивного обладнання, території для виявлення небезпеки для життя і здоров'я дітей. Щотижня Завідувач господарста
4 Завезти пісок в пісочниці. До 01.06.16 Завідувач господарста
5 Контролювати санітарний стан харчоблоку, дотримання правил миття посуду, зберігання продуктів та продовольчої сировини. Щоденно Завідувач Медична сестра
6 Підготувати приміщення дошкільного закладу до нового 2016/2017 навчального року. До 01.08.16 Завідувач господарста

РОЗДІЛ VІ. МЕДИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

Зміст роботи Термін Відповіда льні Відмітка про вико нання
1 Провести інструктаж щодо дотримання санітарно-епідеміологічного режиму. 03.06.16 Старша медична сестра
2 Оформити листки здоров'я в групах за результатами обстеження фізичного розвитку та антропометричних даних. До 01.06.16 Старша медична сестра, вихователі
3 Провести антропометричні обстеження дітей та відобразити результати на екранах здоров'я. 1 раз на місяць Старша медична сестра, вихователі
4 Увести в раціон харчування дітей свіжі ягоди, фрукти, соки. 01.06 – 31.08.16 Старша медична сестра, комірник
5 Проаналізувати виконання натуральних норм харчування та внести необхідні корективи. Щомісяця Старша медична сестра
6 Забезпечити харчування дітей відповідно до гігієнічних норм. 01.06 – 31.08.16 Старша медична сестра, вихователі
7 Провести огляд території щодо наявності отруйних ягід, рослин, грибів. Щоденно Старша медична сестра, вихователі
8 Провести консультації з технічним персоналом на теми: - попередження шлунково-кишкових захворювань у дітей; - значення дотримання особистої гігієни для профілактики гельмінтозу. Червень Липень Старша медична сестра
9 Провести консультації з педагогами та батьками на теми: - надання долікарської допомоги; - попередження теплових ударів та сонячних опіків; - адаптація дитини у перехідний період (як закінчити оздоровлення та повернутися до режиму дошкільного закладу). Червень Липень Серпень Старша медична сестра
10 Провести семінар-практикум з працівниками харчоблоку на тему: «Технологія обробки сирої і готової продукції». Липень Старша медична сестра

РОЗДІЛ VІІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗМІЦНЕНННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Зміст роботи Термін Відповідальні Відміт ка про виконан ня
Фізкультурно-оздоровча робота
1 Оптимізація режиму дня: w організація життя дітей в літній період, w створення комфортного режиму. 01.06.-31.08.16 Вихователі, старша медична сестра
2 Організація рухового режиму: • проводити повний обсяг форм фізичного виховання, передбачений Програмою «Українське дошкілля», дотримуючись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, застосування елементів коригуючої гімнастики: - ранкову гімнастику, гігієнічну гімнастику після денного сну; - заняття з фізкультури; - пішохідні переходи; - екскурсії; - прогулянки з включенням рухливих та спортивних ігор з урахуванням рівня рухового розвитку дитини, вікових особливостей, статевої приналежності, психофізичного стану, погоди; - гімнастику для очей, пальчикову гімнастику. • забезпечити дотримання гігієнічної норми активної рухової діяльності дітей: - рухливі та народні ігри; - естафети, змагання; - дозований біг; - самостійна рухлива діяльність. Щоденно Вихователі
3 3.1. Дні здоров’я. 3.2. Фізкультурні розваги. 1 раз на місяць 1 раз на тиждень Вихователі, музичний керівник
Оздоровчо-гартувальні заходи
1 Здійснювати повний комплекс оздоровчо-гартувальних заходів. Щоденно Медична сестра, вихователі
Загартовування повітрям
1 2 Забезпечити у групових та інших дитячих приміщеннях повітряно-тепловий режим за рахунок суворого дотримання графіків провітрювання, застосування наскрізного провітрювання. Організувати: - при теплій погоді сон у спальні з відкритими вікнами; - загартовування повітрям під час переодягання дітей після сну (1-2 хв.); - загартовування повітрям при проведенні ранкової гімнастики, гігієнічної гімнастики після денного сну; - максимальне перебування дітей на свіжому повітрі; - ранковий прийом на свіжому повітрі; - організація більшості режимних процесів на свіжому повітрі. - загартовування сонцем під час ранкової прогулянки, у процесі діяльності дітей, керуючись гігієнічними рекомендаціями. - загартовування водою: продовжити закріплення самостійних навичок простих водних процедур (умивання, миття рук до ліктів, миття ніг) з використання прохолодної води; - ходіння босоніж: травою, піском; теплою підлогою у групі; «стежиною здоров'я»; масажними килимками, ребристими дошками, галькою, ґудзиками. Щоденно Щоденно Вихователі
Охорона життя та здоров'я дітей
1 3 метою зміцнення та збереження здоров'я кожного вихованця, систематично проводити інструктажі педагогів дошкільного закладу перед початком свят, екскурсій, пішохідних переходів. 01.06. – 31.08.16 Завідувач, вихователь-методист
2 3 метою запобігання нещасних випадків здійснювати контроль за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках. Постійно Завідувач, вихователь-методист
3 Створити умови в дошкільному закладі для безпечного, нешкідливого перебування дітей та надання системи знань, вмінь та навичок. Постійно Завідувач, вихователь-методист
4 Формування уявлень дітей щодо безпеки життєдіяльності здійснювати відповідно авторської програми "Формування основ безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дітей дошкільного віку" 01.06. – 31.08.16 Завідувач, вихователь-методист
5 Організувати серію занять для дітей старших груп з навчання діям у небезпечних ситуаціях природного, техногенного, медичного та біологічного характеру. 01.06. – 31.08.16 Вихователь-методист, вихователі
6 Провести роз’яснювальну роботу з батьками з попередження дитячого травматизму: w відпочинок на воді, сонячні ванни; w отруйні рослини, комахи, гриби; w кишкові захворювання; w пожежна безпека; w дорожньо-транспортний травматизм; w надання першої невідкладної; медичної допомоги; w харчові отруєння 01.06. – 31.08.16 Вихователі груп, медична сестра
7 Під час оздоровлення дитини вдома, батькам під розпис видавати пам'ятки щодо організації безпеки дитини під час відпочинку. 01.06 – 31.08.16 Вихователі груп

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 8

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

РОБОТА З КАДРАМИ

№ п/п Заходи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Дотримання діючого законодавства щодо наймання та звільнення працівників. Постійно Завідувач
2. Погодження термінів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах і спецкурсах при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» Протягом року Вихователь-методист
3. Коригування банку даних підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відділі освіти. Протягом року Завідувач
4. Забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Протягом року Завідувач
5. Погодження списку кадрового резерву на керівника дошкільного навчального закладу. Листопад щорічно Завідувач
6. Організація роботи з резервом (за індивідуальним планом) на заміщення посади керівника дошкільного навчального закладу. Протягом року Завідувач
7. Здійснення контролю роботи співпрацівників всіх підрозділів: ефективне використання і збереження державного майна, дотримання трудової дисципліни. Протягом року Завідувач
8. Облік, зберігання та заповнення трудових книжок працівників. Протягом року Завідувач
9. Ведення особових справ працівників. Постійно Завідувач

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 9

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

РОБОТА З ВІЙСЬКОВОЗОБОВ`ЯЗАНИМИ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Уточнення наявності військовозобов’язаних серед новопризначених педагогічних працівників та робітників. Вересень Завідувач
2 Поновлення банку даних військовозобов’язаних. Вересень Завідувач
3 Забезпечення наявності особистих карток на військовозобов’язаних. Постійно Завідувач
4 Підготовка звіту (ф. № 6) про військовозобов’язаних. 10.11.2015 Завідувач

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 10

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ

№ п/п Заходи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організаційна роботи з працівниками зарахованими до кадрового резерву: 1. Періодичне навчання та підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності (курси у відповідних закладах). 2. Забезпечення участі у роботі семінарів, нарад, конференцій з відповідних проблем та питань діяльності закладів освіти. Впродовж року Завідувач
2. Організація постійної роботи з працівниками, зарахованими до кадрового резерву на місцях: 1. Складання та контроль за виконанням особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву на відповідну посаду. 2. Стажування по виконанню обов’язків осіб, на посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву, залучення до розгляду відповідних питань, контрольно-аналітичної діяльності. 3. Заміщення посади у період відсутності основного працівника до резерву якої зараховано особу. Протягом року Завідувач
3. Розгляд на нарадах закладу питань про роботу з кадровим резервом. Протягом року Завідувач

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Додаток № 11

до річного плану роботи

ДНЗ (ясла-садок) № 1 на

2015/2016 навчальний рік

ПЛАН ЗАХОДІВ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО МОВИ

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда льні Відмітка про викона ння
Організаційно-педагогічна робота
1. Опрацювання Закону України «Про засади державної мовної політики» Вересень Завідувач
2. Забезпечити ведення ділової документації державною мовою, дотримання єдиного орфографічного режиму. Протягом року Завідувач
3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на виховання у дітей дошкільного віку шанобливого ставлення до української мови. Серпнева педрада Завідувач
4. Залучати педагогів і всіх співробітників дошкільного навчального закладу до вивчення української мови. Протягом року Завідувач
5. Створити всі необхідні умови для відродження національної культури, спілкування українською мовою. Протягом року Вихователь – методист, вихователі
6. В педагогічному кабінеті зібрати збірки українських письменників, твори усної народної творчості, методичну літературу з народознавства. Протягом року Вихователь - методист
7. Провести практичне заняття з технічним персоналом: «Робота з словником». Жовтень Вихователь – методист
8. Консультації для педпрацівників: - Інтерактивні методи навчання, як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників. - Мовленнєве музикування як засіб творчого розвитку дітей. Листопад Січень Вихователь-методист
Робота з дітьми
1. Збагачувати мову дітей перлинами народної мудрості. Знайомити з українськими піснями, легендами, народними іграми. Протягом року Вихователі
2. Організовувати вікторини, літературні читання, вечори загадок і відгадок. Протягом року Вихователі
3. Широко використовувати в роботі з дітьми твори українських письменників Т.Г. Шевченка, Лесі Українки, І.Франка. Протягом року Вихователі
4. Організувати в куточках книги тематичні виставки українських письменників. Протягом року Вихователі
5. Тематичний день «День української писемності та мови», присвячений Дню української писемності та мови 09 листопада. Мета: виховувати любов до рідної мови, розкрити її красу та багатогранність на прикладі кращих зразків літературного та пісенного українського мистецтва, поширювати знання з українського мовного простору. Листопад Вихователі Музичний керівник
Робота з батьками
1. Консультація: «Вільний вибір мови навчання є невід`ємним правом громадян України, яке реалізується в рамках Закону «Про засади державної мовної політики» Вересень Завідувач ДНЗ
2. Оформити бюлетень для батьків з питань національного виховання «Наша мова солов'їна». Листопад Вихователі.

Завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 1 Т.Г.ШУЛЬГІНА

Кiлькiсть переглядiв: 7096

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.