• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Публічна інформація

ЗВІТ про роботу у 2015/2016 навчальному році завідувача Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області Шульгіної Тетяни Георгіївни перед педагогічним колективом та громадськістю

Зміст даного звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Загальні відомості про дошкільний заклад

Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області, розташований за адресою: м. Чугуїв, м-н «Авіатор», 154-А.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України; Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Положення про дошкільний навчальний заклад». А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи – 9 годин: 7.30 – 16.30 Функціонує чергова група, яка працює з 7.15 до 17.45

В ДНЗ працює 24 співробітника.

Із них: 10 педагогічні працівники,

1 медпрацівник,

13 осіб - обслуговуючий та технічний персонал.

Педагогічний склад:

· Завідувач

· вихователь-методист

· музичний керівник

· практичний психолог

· вихователі - 6

Їз них:

· вища освіта - 7

· базова вища освіта – 3

· спеціаліст – 5

· спеціаліст ІІ категорії – 2

· спеціаліст І категорії – 1

· спеціаліст вищої категорії - 1

У 2015/2016 навчальному році в закладі функціонувало 5 груп:

1 – ясельна (3-й рік життя)

4 - дошкільні.

Кількість дітей в закладі на початок та кінець 2015/2016 навчального року:

Кількість дітейна 01.09.2015: 96

Кількість дітейна 31.05.2016: 103

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку

Керуючись ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листом МОН України від 28.04.2015 № 1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку», відповідно до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 12.02.2016 № 25 «Про закріплення територій за навчальними закладами м. Чугуєва», на виконання наказу Чугуївської міської ради від 02.03.2016 № 94 «Про організацію роботи щодо обліку дітей дошкільного віку» робочою групою проведено облік дітей від народження до 6 років по закріпленій за дошкільним навчальним закладом території обслуговування, складено персоніфікований банк даних дітей дошкільного віку за територією обслуговування.

Станом на 01.08.2016 на території обслуговування дошкільного закладу мешкає 227 дітей 2010-2015 року народження. Охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 6 років становить 85%. Охоплення дошкільною освітою дітей 5- річного віку - 100%. Для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ, працює консультаційний пункт з надання допомоги по підготовці дітей до школи.

Виконання пріоритетних завдань

Впродовж 20015/2016 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над виконанням спланованих основних завдань:

1. Виховання у дітей патріотизму як моральної якості, що має інтегрований зміст.

2. Середовищний підхід до формування свідомого ставлення до природного оточення у дітей дошкільного віку.

3. Використання інтерактивних технологій для підвищення професійної компетентності педагогів.

Всі форми спланованої методичної роботи, діяльність з дітьми, взаємодія з батьками були підпорядковані виконанню пріоритетних завдань, що сприяло досягненню бажаних результатів в навчально-виховній роботі. Спостереження роботи з дітьми з екологічного виховання, перегляд та аналіз занять краєзнавчого спрямування, моніторинг знань дітей з розділів: «Рідний край», «Краєзнавство» - висвітлили високі результати цієї роботи.

Основні завдання2015/2016 навчального року виконано на 100% Роботу щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку: виховання любові до родини, рідного міста, батьківщини, України, любові до традицій українського народу - буде продовжено у 2016/2017 навчальному році.

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

У 2015/2016 навчальному році діяльність методичної служби дошкільного навчального закладу була підпорядкована вирішенню наступних завдань: забезпечення якості освітнього процесу; сприяння творчості педагогів та озброєння їх сучасними теоретичними та методологічними знаннями, вміннями і навичками; впровадження передового педагогічного досвіду.

Центр науково-методичної роботи в закладі - методичний кабінет. Бібліотечний фонд поповнюється сучасною методичною літературою та дидактичними посібниками, періодичними виданнями, поновлено каталог передового педагогічного досвіду. Продовжується робота щодо інформатизації освітнього процесу, методичний кабінет обладнано комп’ютерною технікою, створюється база електронних матеріалів, поновлено каталог ППД, зібрано напрацьовані матеріали педагогів закладу по впровадженню таких педагогічних технологій, як використання авторської екологічної казки, методика використання мнемотаблиць та схем-моделей у лексично-граматичній роботі, подолання психологічних аспектів тривожності та страхів у дітей дошкільного віку. У 2015/2016 навчальному році на високому рівні проведено 3 відкритих покази занять з дітьми за новими технологіями.

Впродовж навчального року педагоги брали активну участь у роботі міських методичних об’єднань. На базі закладу працювало методоб`єднання вихователів дітей І-ої молодшої групи (керівник – Рудич Г.А.). Практичний психолог дошкільного закладу Маляр М.М. стала лауреатом І туру Всеукраїнського конкурсу для педагогів «Сталий розвиток — наш вибір» в номінації «Розробки сценаріїв освітньо - психологічних тренінгів» (керівник вихователь-методист Рудич Г.А.) Нагородження лауреатів відбулося у м. Київ.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». План курсової перепідготовки виконано на 100%

Результати роботи з дітьми

В 2015/2016 навчальному році освітньо - виховний процес здійснювався за навчальним робочим планом, складеним відповідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Основними формами організації дітей були: заняття, індивідуальна робота, ігрова та самостійна діяльність, спостереження на прогулянках, розваги, свята тощо. В кожній віковій групі створено належні умови для реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного, пізнавального розвитку дитини, засвоєння знань за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. На кінець 2015/2016 навчального року якість та обсяг знань дітей всіх вікових груп значно покращилися у порівнянні з I півріччям навчального року.

У 2016 році випущено до школи 26 дітей. Результати експертизи рівня знань дітей узагальнені та оформлені протоколами. Діти випускної групи на кінець навчального року виявили належний рівень знань, умінь та навичок з усіх розділів програми.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу. Залучення додаткових джерел фінансування.

Зміцнення матеріально-технічної бази відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. В вересні 2015 року завершено реконструкцію ІІ-го поверху закладу, відкрито 5-у групу на 20 дітей, додатковий ігровий майданчик, встановлені нові ігрові форми та обладнання на групових майданчиках. Впродовж 2015/2016 навчального року продовжено роботу по завершенню створення розвивального середовища в групових приміщеннях та на території закладу. За 9 місяців 2015/2016 навчального року (вересень – травень) залучено та освоєно 32790.00 грн. позабюджетних коштів:

- Діловодство, канцтовари – 1441.75 грн.

- Господарчі товари – 467.00 грн.

- Послуга Інтернет – 1725.00 грн.

- Обслуговування комп’ютерної техніки – 489.00 грн.

- Підписка періодичних видань, метод. літ. – 3021.96 грн.

- Ремонт м’якого інвентарю – 433.00 грн.

- Ремонт сантехнічного обладнання – 218.50 грн.

- Ремонт електрообладнання – 2362.00 грн.

- Устаткування та озеленення території – 756.66 грн.

- Дитячі меблі в групи № 2,4,5 – 17725.00 грн.

- Поповнення аптеки медикаментами – 144.00 грн.

- Миючі засоби – 4006.15 грн.

В період підготовки до нового 2016/2017 навчального року за кошти батьків та спонсорів були проведені відповідні роботи в приміщеннях та на території дошкільного закладу щодо покращення умов життєдіяльності: встановлено павільйон на ігровому майданчику групи № 5; замінено покрівлю в павільйонах груп № 1,4; розпочато роботу по обладнанню пішохідного тротуару до майданчика групи № 1; здійснено капітальний ремонт підлоги та відповідний косметичний ремонт в групі № 2; проведено перезарядку 6-и існуючих вогнегасників, ремонт сантехніки та електрообладнання, здійснено підготовку до зими опалювальної системи, проведено перевірку пожежного гідранта. Своєчасно завезено пісок в дитячі пісочниці та проведено озеленення території закладу. Щодо зміцнення матеріальної бази: здійснено поповнення м’якого інвентарю (закуплено подушки – 20 шт.), комплекти столового та чайного посуду, пилосос. Здійснено на рік підписку періодичних видань, бібліотечний фонд поповнено методичною літературою.

За кошти міського бюджету закуплені:

- ігрові форми на майданчики груп № 1,3 на суму 23850.00 грн.

- музичний центр – 5100.00 грн.

- ноутбук – 6189.00 грн.

- ваги на харчоблок – 725.00 грн.

- мотокоса – 2400.00 грн.

- 3 вогнегасника – 660.00 грн.

- здійснено обробку м’якого інвентарю – 582.00 грн.

- проведено аналіз піску на гельмінти – 237.00 грн.

- миючі засоби – 1437.80 грн.

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового 2016/2017 н.р. складає 90980.00 грн. в тому числі:

- бюджетних – 41180.00 грн.

- батьківських – 29800.00 грн.

- спонсорська допомога – 20000.00 грн.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника є забезпечення соціального захисту дітей із сімей пільгових категорій. У 2015/2016 навчальному році заклад відвідувало 14 таких дітей:

- 3 дитини із малозабезпечених сімей;

- 1 дитина напівсирота (має статус малозабезпеченої);

- 1 дитина інвалід (має статус ЧАЕС);

- 8 дітей з багатодітних сімей;

- 2 дітей (із 1-ї сім’ї) виховує одинока мати.

Актами обстеження визначено матеріально-побутові умови проживання сімей пільгових категорій.

Харчування.

Харчування дітей у 2015/2016 навчальному році здійснювалось за встановленими грошовими нормами: у І-ому півріччі - 13.00 грн. на день (із них 40% за рахунок міського бюджету, відповідно до рішення Виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.01.2015 № 2), у ІІ півріччі - 20.00 грн. на день (із них 40% за рахунок міського бюджету, відповідно до рішення Виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 10.12.2015 № 8)

Фактична вартість харчування одного дня у 2015 році була нестабільною.

В асортименті дитячого харчування у 2015/2016 навчальному році постійно були такі основні продукти, як кури, риба, масло вершкове, молоко, творог, сир, яйце, овочі, сухофрукти, аленатуральні норми були виконані не в повному обсязі. Стан харчування дітей, виконання санітарно-гігієнічних норм, проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку та співпрацівниками - на постійному контролі адміністрації закладу. Фактів порушення санітарного законодавства, випадків щодо порушення санітарно-гігієнічних норм та правил при організації харчування дітей не траплялось.

Медичне обслуговування, організація роботи з профілактики захворювань.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор, обладнання яких в основному відповідає нормативним вимогам, але бракує бактерицидної лампи. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують старша медична сестра та закріплений лікар-педіатр дитячої поліклініки. Здійснюється постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів. За результатами обстеження дітей спеціалістами оформлено «листок здоров’я» вихованців кожної вікової групи, згідно якого здійснюється індивідуальний підхід під час занять з фізичної культури, при організації рухового режиму та загартовуючих заходів.

У 20152016 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного закладу становило 52,5% (у 2014/2015 навчальному році – 62,5%). Найбільший відсоток пов’язаний з відсутністю по хворобі та сімейними обставинами.

Аналіз даних захворюваності дітей за 2015 рік показав, що кількість дів, пропущених по хворобі, тобто показник захворюваності, остається на високому рівні. Однією з причин високої кількості пропусків через хворобу є знижений імунітет у дітей, випадки прийому в групи не долікованих дітей.

Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей.

В дошкільному закладі проводиться цілеспрямована робота щодо покращення умов праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Проведено обстеження з оформленням відповідних актів: будівлі та споруд, тротуарного покриття та покриття на спортивному майданчику, спортивного обладнання, малих ігрових форм, нестандартного обладнання. Визначено об’єкти, які мають бути приведені у належний стан з огляду на безпечність: тротуарне покриття спортивного майданчика. Дошкільний заклад укомплектовано вогнегасниками відповідно норм – 11 од., в наявності укомплектований пожежний щит. Проводиться дератизація приміщень. Своєчасно проводяться навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності співпрацівників закладу. Впродовж 2015/2016 навчального року велась цілеспрямована робота з дітьми, родинами вихованців, співпрацівниками, щодо попередження дитячого травматизму: заняття з дітьми з правил поведінки вдома, на вулиці, навчання поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації; бесіди з дітьми та батьками; тренінги з учасниками навчально-виховного процесу. В квітні 2016 року в дошкільному закладі проведено Тиждень безпеки дитини, який довів відпрацьовану систему формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров`я.

Річний план 2015/2016 навчального року виконаний. Проте залишаються не розв’язаними такі питання:

- відсутнє сучасне обладнання на спортивному майданчику;

- необхідно придбати в медичний кабінет мобільну бактерицидну лампу;

- потребує належного ремонту харчоблок.

Кiлькiсть переглядiв: 541

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.